Zlatcup
  • Certificare

    ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | FAMI-QS

Certificări

Certificări ZLATCUP by CUPRICHEM

Pentru a oferi produse conforme cu cerințele clienților și cu cele de reglementare aplicabile, pentru a preveni apariția de neconformități și pentru a aplica îmbunătățirea continuă în toate etapele de activitate, societatea a implementat în anul 2017 Sistemul de Management al Calității în conformitate cu Standardul Internațional EN ISO 9001:2015, Sistemul de Management de Mediu în conformitate cu Standardul Internațional EN ISO 14001:2015.

S.C. ZLATCUP S.R.L. realizează o analiză a riscurilor documentată și definește apoi controalele care trebuie aplicate în procesele de producție în conformitate cu principiile HACCP.

Conducerea a asigurat resurse adecvate și pentru implementarea și controlul, în anul 2018, a cerintelor din codul FAMI-QS pentru siguranța hranei animalelor, sistem de management certificat prin Lloyd’s Register LRQA, pentru produsul sulfat de cupru fluidizat - feed grade - .

Punerea în aplicare a codului FAMI-QS reprezintă o siguranță a noastră dar și a clienţilor, cu privire la faptul că producem și comercializăm – sulfat de cupru fluidizat sau liber curgător - folosit ca și aditiv furajer, în conformitate cu cerinţele europene privind igiena furajelor și o bună trasabilitate a produsului.


Autorizatie Sanitara Veterinara Zlatcup

Autorizaţie sanitară veterinară