Zlatcup
  • Certificare

    ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | FAMI-QS

Sulfatul de cupru este o substanţă chimică foarte versatilă, cu o gamă largă de utilizare într-o industrie precum agricultura. Se foloseşte în principal în agricultură, însă se foloseste şi în alte industrii.
Suntem unul dintre cei mai importanţi producători de sulfat de cupru din România, produsul nostru avand caracteristici calitative deosebite cu o granulaţie cuprinsă de până la 0.6 mm.

Fabrica noastră deţine toate avizele/autorizațiile prevăzute de normele legale în vigoare. Pentru a obţine mai multe informaţii sau fişa de securitatea MSDS, vă rugăm luaţi legătura cu noi.

Sulfatul de cupru

semne bio hazard
formula sulfat de cupru